Mieczysław Stępniak (oprac.) Psychologia cz. 1(wprowadzenie) i cz. 2 (Procesy poznawcze. Emocje. Osobowość)