Archiwa kategorii: Prawo i administracja

Marek Safjan : Prawo i medycyna – Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny

Stefan Grzybowski : System prawa cywilnego Tom 1. Część ogólna

Józef Matuszewski (wydał, przetłumaczył i wstepem opatrzył) : Najstarszy zwód prawa polskiego