Archiwa kategorii: Powstanie Warszawskie

Czesław Madajczyk (red.) : Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim Tom 1-3

Szymon Datner Kazimierz Leszczyński (wybór i opracowanie) : Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku ( w dokumentach)

Adam Kaska : Nadwiślańskie reduty – Czerniaków, Powiśle, Żoliborz

Jerzy Kirchmayer : Uwagi i polemiki (na marginesie londyńskiego wydania „Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej”)

Antoni Woszczyk : „Baszta” „K-3” walczy (Z działań powstańczych na Mokotowie w 1944 roku)