Kaczorowski Bartłomiej, Opoka Andrzej, Pierściński Paweł, Tarasow Siergiej: Zabytki Architektury Polskiej Tom 2 Koś -M