Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP: Tatry Polskie Mapa Topograficzna w skali 1: 10 000