Tadeusz Markowski : Tak bardzo chciał być człowiekiem