Stanisław Aleksandrzak Marian Wadecki (zebrali i opracowali) : Przez stulecia – Opowiadania z historii Polski Tom 1-2