Ryszard Lewandowski : Pracownia preparatyki nieorganicznej