Ryszard Kaczkowski: Samoloty bombowe II wojny światowej