Rutkowski Stanisław: Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego