Robert Babłojan i Mirlena Szumska (dokonali wyboru) : Baśnie narodów ZSRR – Baśnie narodów RFSRR