Praca Zbiorowa: Alina Szapocznikow 1926-1973 Katalog wystawy