Niels A. Skov : Finanse i zarządzanie – Finance & Management