Mirosław Malcharek : Gioconda i różni tacy czyli Kot Leonarda