Mieczysław Górny (redakcja): Biodynamiczna uprawa roślin w ogrodzie działkowym