Lipińska Jadwiga, Marciniak Marek: Mitologia starożytnego Egiptu