Lesław M. Bartelski, Tadeusz Bukowski: Warszawa w dniach Powstania 1944