Lech Kubacki : Antologia pilotów wojskowych poległych w latach 1945-2000