Krystyna Kulpińska-Cała (redakcja i korekta): Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw