Konieczny Jerzy R.: Mała encyklopedia lotników polskich