Komornicki Stanisław: Na barykadach Warszawy – pamiętnik z powstania 1944 r.