Jerzy Siewierski: Nie zabija się świętego Mikołaja