Jerzy Pachlowski (wybór i posłowie) : Zielone żagle złudzeń – Opowiadania łotewskie