J.M. Roberts : Ilustrowana historia świata – Tom 2 Od wieków średnich po wiek oświecenia