Henryk Samsonowicz : Nieznane dzieje Polski – W Europie czy na jej skraju?