Ewa Piotrowska : Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku – Od narodowego konserwatyzmu do globalizmu