Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego Tom 5 Mundury Lotnicze – Szwecja, Finlandia, Rosja Carska, ZSRR, Federacja Rosyjska, Wspólnota Niepodległych Państw, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja