Ekspres reporterów ’77 – Tom 6. Szczesiak o siedmiu na szosie / Jankowski o nagości w Krakowie / Żurek o pomyłkach sprawiedliwości