Bolesław Zaremba (redakcja) : Lekarski poradnik domowy