Bogusław Polak (red.) – Lance do boju Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek-1945 r.