Bogdan Bartnikowski : Atlantycka wyprawa „Kopernika”