Antoni Słonimski : Wiek klęski – wiersze z lat 1939-1945