Alina Kowalczykowa Krzysztof Mrowcewicz : Kto czyta, nie błądzi – Literatura i kultura