Aleksander Łuczak : Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej