Marek Stanisław Korowicz : W Polsce pod sowieckim jarzmem