Józef Czajkowski Stanisław Dąbrowski Iga Zamojska (oprac.) : Sztandary polskiego ruchu ludowego