Zygmunt Gloger: Dolinami rzek opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy