Zygmunt Dulczewski Andrzej Kwilecki (opracowali) : Pamiętniki osadników ziem odzyskanych