Żukrowski Wojciech: Piórkiem flaminga – czyli opowiadania przewrotne