Zofia Kobylańska : Ze wspomnień sanitariuszki – Uderzeniowych Batalionów Kadrowych