Zdzisław Żygulski jun.: Muzea na świecie – wstęp do muzealnictwa