Zdzisław Krasnodębski : Zwycięzca po przejściach – Zebrane eseje i szkice