Zdzisław Abramek : Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951