Zbigniew Zaborowski : Osobowość Lecha Wałęsy – w świetle koncepcji struktury JA