Włodzimierz Sedlak : Wprowadzenie w bioelektronikę