Włodzimierz Majakowski : Utwory sceniczne – Pluskwa . Łaźnia