Włodzimierz Gruszczyński : Lotna Sandomierska – Dzieje oddziału partyzanckiego