Włodzimierz Fijałkowski : Jestem od poczęcia – Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia