Włodzimierz Dolański : Czy istnieje „zmysł przeszkód” u niewidomych