Władysław Kosianowski (opracował) : Polska Marynarka Wojenna – Od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej – Album pamiątkowy